Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Handelingsmodellen

Studiegidsnr:2350PSWHMO
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristel Driessens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het empowermentparadigma, zoals opgenomen in de internationale definitie van het sociaal werk vormt de rode draad in de cursus. Een selectie aan wetenschappelijk gefundeerde handelingsmodellen, die empowerment concreet maken in de praktijk van het sociaal werk worden gepresenteerd. De toekomstige master sociaal werk krijgt handvatten om ze vanuit een staffunctie in de organisatie te implementeren. Handelingsmodellen die de revue passeren, zijn:
Signalering, preventie, krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede, cultuursensitief handelen in het sociaal werk, netwerkversterkend werken, empowermentmeting, ....