Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Innovatie in het welzijnswerk

Studiegidsnr:2350PSWIWZ
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Raeymaeckers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit vijf delen:

Een theoretisch raamwerk om de organisatie van sociale innovatie te analyseren

De specifieke context en eigenheid van de hulpverleningsorganisatie

Coördinatie en multidisciplinaire teams

Netwerken tussen hulpverleningsorganisaties

Innovatie in de praktijk