Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Maatschappij en sociaal werk

Studiegidsnr:2350PSWMSW
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kristel Driessens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus ‘Maatschappij en Sociaal Werk’ kijken we met een sociologische bril naar het sociaal werk. De cursus bestaat uit 4 delen. In een eerste deel bestuderen we het werkobject van de sociaal werker: welzijn, onwelzijn en de zorg voor dat welzijn in zijn maatschappelijke context.

In het tweede deel bekijken het kritisch sociologisch onderzoek over de ‘hulpverleningsrelatie’. Hoe verloopt het rollenspel tussen een hulpverlener en een hulpvrager binnen een organisatie rekening houdend met de maatschappelijke verwachtingen?

In een derde deel brengen we de geschiedenis van het sociaal werk in een internationaal perspectief en bestuderen we de impact van maatschappelijke evoluties op de eigenheid van het sociaal werk.

Tot slot inventariseren we de actuele uitdagingen en vragen waarvoor het sociaal werk vandaag staat. We bekijken hoe maatschappelijke evoluties, ontwikkelingen in het werkveld en het beleid het sociaal werk beïnvloeden en bediscussiëren aan de hand van enkele thema’s hoe sociaal werkers zich tegenover deze ontwikkelingen kunnen verhouden.