Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderzoek in het stedelijk sociaal Werk

Studiegidsnr:2350PSWOSW
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Pieter Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Introductie & Planning

‘Politics of need interpretation’ / Case: Roma in Manchester

Sociale Innovatie / Case: Housing First to end homelesness

Sociale Stadsplanning en observatie in het publiek domein Social  / Case: het De Coninckplein

Stadsvernieuwing, gentrificatie en segregatie / Case leefstraten in Gent

‘The multicultural question’: Stuart Hall en uitdagingen voor SW

 Solidariteit in diversiteit (DIEGEM onderzoek) / Case Samenlevingsopbouw Antwerpen

Student peer-review van de examenopdracht

Overzicht- en vraagcollege ter voorbereiding examen