Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Stedelijke interventiestrategieƫn

Studiegidsnr:2350PSWSTI
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Mieke Schrooten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wat is 'stedelijk sociaal werk'? Welke sociale problemen concentreren zich in onze steden? Hoe kunnen sociale professionals invulling geven aan stedelijke uitdagingen van deze tijd? Welke andere actoren zijn van belang? 

Dit opleidingsonderdeel start met een inleidend theoretisch kader rond stedelijk sociaal werk. Vervolgens verdiepen we ons in een aantal hedendaagse thematieken: superdiversiteit en (trans)migratie, transnationaal sociaal werk, diverse sociaalwerkpraktijken in de stad en verborgen thuisloosheid en sociale uitsluiting. 

We verkennen deze maatschappelijke uitdagingen en oplossingen in de praktijk en gebruiken theoretische inzichten om die praktijk beter te begrijpen.