I-Ontwerpproject: organisatie en management

Studiegidsnr:2397FTIKOO
Vakgebied:Elektromechanica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steve Vanlanduit
Bart Ribbens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten verzorgen het management van een competitiegericht project om de beoogde eindcompetenties van het bijhorende project te behalen.  Dit houdt o.a. in:  de projectplanning, begroting, sponsordossier, vergaderingen, events enz. 
De student bestudeert de projectreglementering en voorschriften.