Moderne en hedendaagse filmstromingen

Studiegidsnr:2400FSWMHF
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt zowel de filmtekstuele kenmerken als de socio-economische, culturele en politieke contexten van enkele filmstromingen sinds de jaren 1960 tot vandaag. Het vak is opgebouwd rond 5 modules:

1.             Modernistische cinema

2.             New Hollywood cinema

3.             Postmodernistische cinema

4.             Nationale cinema's: stromingen in de Belgische cinema

5.             Hedendaagse cinema

Lesmomenten bestaan in de regel uit een actualiteitsbespreking, een deel hoorcollege, en een filmbespreking. Voor iedere les bekijken de studenten een film.

Daarnaast zijn er een of meerdere excursies mogelijk, en eventueel een gastcollege door een filmmaker.