Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Moderne en hedendaagse filmstromingen

Studiegidsnr:2400FSWMHF
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt zowel de filmtekstuele kenmerken als de socio-economische, culturele en politieke contexten van enkele filmstromingen sinds de jaren 1960 tot vandaag. Het vak behandelt modernistische cinema, New Hollywood cinema, postmodernistische cinema en stromingen in de Belgische cinema. Verder gaan we dieper in op het werk van een aantal filmmakers, zoals VÄ›ra Chytilová, Robert Bresson, Andrei Tarkovsky en Terrence Malick.

Voor iedere les bekijken de studenten één à twee films, in de bioscoop of via thuisvisie.

Daarnaast zijn er een of meerdere excursies mogelijk (normaliter trekken we in maart naar het 'Classics Restored' festival in Gent), alsook een gastcollege door een filmmaker.