Beeldende kunst

Studiegidsnr:2400PSWBKU
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Annemie Leemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Ondanks het intensief gebruik van beelden om gedachten over te brengen is het beeld in de westerse cultuur nog steeds een intellectueel taboe. Men betreurt de ondergang van de beeldcommunicatie. Het gedachtegoed waarvan beelden de drager zijn, wordt meteen 'vertaald' in woorden.
 
Nochtans ontwikkelde zich in de renaissance parallel met de humanistische woordcultuur een beeldgebruik dat mee aan de grondslag ligt van zowel het moderne wetenschappelijke als het artistieke denken.
 
In deze cursus gaan we op zoek naar de ontwikkeling van dit beeldgebruik vanaf de paleolithicum tot het modernisme, een verassend cultuurhistorisch verhaal dat veel verder reikt dan het klassiek historisch vertoog.
 
We ontdekken de intrinsieke wetmatigheden van onze beeldcultuur en hoe ze door grote kunst beetje bij beetje worden ontdekt. We speuren naar de grens waar beeld ophoudt illustratie te zijn bij tekst en tekst vertaling wordt van het beeld.
 
Dat alles in een boeiend overzicht dat meteen een bruikbaar kunsthistorisch kader geeft van de beeldende kunst in de westerse traditie.