Cultuurkritiek

Studiegidsnr:2400PSWCKR
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Weyns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een zeer korte inleiding in de lange ideeëngeschiedenis van de cultuurkritiek, en een typering van wat onder de noemer cultuurkritiek kan worden verstaan, wordt in het eerste deel van de colleges ingegaan  op de figuur en de kwaliteiten van de cultuurcriticus. Dit gebeurt aan de hand van 'het geval Canetti'. Het tweede deel van de colleges wordt besteed aan het bespreken van teksten van bekende cultuurcritici: o.a. Susan Sontag over fotografie en over de deontologie van het tonen van lijden in onze beeldcultuur, Roger Scrutons afrekening met de popcultuur, François Lyotard over het postmoderne weten, Jean Baudrillard over het excessieve en de hyperrealiteit, Rüdiger Safranski over de vraag 'hoeveel globalisering verdraagt een mens', Postman over het noodlottige amusement van het medium televisie, Frank Furedi over de plaats (of het verdwijnen) van intellectuelen, Pierre Sansots kritiek op het amechtige cultuurparticipatiebeleid, Sigmund Freud over het onbehagen in de cultuur. In het laatste deel van de colleges wordt een cultuurkritische analyse ondernomen van enkele modieuze begrippen die het cultureel klimaat van vandaag typeren of er het symptoom van zijn (terreur, virtualiteit, kennis, evaluatie, performance, netwerk, creativiteit, flexibiliteit en dergelijke meer).