Filmtheorie

Studiegidsnr:2400PSWFTH
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Philippe Meers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Deze cursus biedt een breed overzicht van vroege en klassieke filmtheorie en –analyse, van eind 19de eeuw tot vandaag. Studenten maken kennis met de belangrijkste debatten, stromingen, concepten en figuren uit de filmtheorie. Per benadering worden theoretische uitgangspunten, methodologische aanpak en eventuele concrete cases besproken. In een eerste fase gaat de aandacht naar theoretici (en cineasten) die van bij de geboorte het nieuwe medium onderzocht hebben: Münsterberg, Canudo, Lindsay. Het debat over film als kunst of als industrie wordt geïllustreerd aan de hand van de ideeën van Arnheim, Benjamin en Adorno. De discussie tussen formalisme en realisme wordt toegelicht vanuit Bazin en Kracauer. Een laatste fase gaat uitgebreid in op naoorlogse Franse ontwikkelingen zoals de politique des auteurs. Semiotiek en psychoanalyse ten slotte doen hun intrede in de filmtheorie doorheen de figuur van Christian Metz.
Bij het overzicht van het hedendaagse theoretische veld ligt de nadruk op Angelsaksische en Franse benaderingen: Screen-theory, psychoanalytische en feministische filmtheorie, cognitieve filmtheorie. Naast de focus op tekst worden theorieën over de intertekstuele, maatschappelijke en structurele contexten van film behandeld. Een tweede onderdeel besteedt aandacht aan politiek-economische analyses van film. Structuren en machtsverhoudingen in de geglobaliseerde filmindustrie vormen een vaak over het hoofd gezien maar bijzonder relevant onderdeel van de analyse van film. Op gebied van receptie en publiek gaan we in op recente ontwikkelingen in het onderzoek naar historische en hedendaagse filmpublieken als actieve actoren van de filmcultuur.