Visual Aesthetics and Analysis

Studiegidsnr:2400PSWVAA
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Sam Roggen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel maken studenten kennis met de belangrijkste stijlelementen van het medium cinema en ontdekken ze verschillende methodes om deze te analyseren. We gaan daarbij uit van de idee dat films via vormelijke componenten een verhaal trachten te vertellen en proberen bloot te leggen hoe filmmakers daarvoor verschillende technieken hanteren. De cursus biedt geen chronologisch overzicht van de evolutie van filmstijl, maar behandelt achtereenvolgens elementen als cinematografie, montage, geluid, kleur, staging en shotcompositie, waarbij uitvoerig illustraties uit de gehele filmgeschiedenis worden aangewend. Bovendien beperken we ons niet tot filmstijl op het niveau van de filmtekst, maar bestuderen we ook de historische en technologische productiecontext waarin deze stijl tot stand kwam.