Visuele sociologie en antropologie

Studiegidsnr:2400PSWVSA
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Pauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Visuele methoden blijven een relatief onbekend en vaag omschreven domein binnen de sociale en culturele wetenschappen. Nochtans kunnen wetenschappers en professionals uit diverse richtingen heel wat voordeel halen uit een meer visuele benadering van materiële cultuur en menselijk gedrag, en gebruik maken van visuele technologieën om data te verzamelen, te analyseren, te produceren, en om de bekomen inzichten op een deels visuele manier te communiceren.

Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste opties binnen het visueel onderzoek met technieken als: de systematische observatie van gedrag, de registratie van materiële cultuuruitingen in een longitudinaal perspectief (interval fotografie, ‘repeat photography’), het gebruik van beelden in interviews en focusgroepen (‘photo-elicitation’), de analyse van uitgelokte of respondent-gegenereerde beelden. Daarbij hoort ook een kritische analyse van mogelijke ‘eindproducten’ van visueel onderzoek zoals: het visueel wetenschappelijk essay, wetenschappelijke film en multimediaproducten.

Naast het bespreken van concrete toepassingen (bv. de analyse van de culturele lading van interieurs, de studie van interactie op pleinen, of van jeugdcultuur, mode, globalisering, huwelijksrituelen, stadsvernieuwing enz.) ligt de nadruk op een kritisch onderzoek van de - vaak zeer impliciete - uitgangspunten, de validiteit, de verwerkings­modaliteiten van deze benaderingen en op het multimodale karakter van de eindproducten..

Voor de cursus worden alle hoofdstukken van de eigen monografie ' Reframing Visual Social Science' (2015, CUP) gebruikt;

 

Reframing Visual Social Science : Towards a ‘more visual’ sociology and anthropology

Part One

Remodelling Visual Social Science

1. Prologue and Outline: (Re)framing Visual Social Science?

2. An Integrated Framework for Conducting and Assessing Visual Social Research

 

Part Two

The Visual Researcher as Collector and Interpreter

3. Researching ‘Found’ or ‘Pre-existing’ Visual Materials

4. A Visual and Multimodal Model for Analyzing Online Environments

 

Part Three

The Visual Researcher as Producer, Facilitator and Communicator

5. The Mimetic Mode: from Exploratory to Systematic Visual Data Production

6. Visual Elicitation Techniques, Respondent-generated Image Production and ‘Participatory’ Visual Activism

7. The ‘Visual Essay’ as a Scholarly Format: Art meets (Social) Science?

8. Social Scientific Filmmaking and Multimedia Production: Key Features and Debates

 

Part Four

Applications / Case Studies

9. Family Photography as a Social Practice: from the Analogue to the Digital Networked World

10. A Visual Study of Corporate Culture: the Workplace as Metaphor

11. Health Communication in South Africa: a Visual Study of Posters, Billboards and Grassroots Media

 

Part Five

Visual Research in a Wider Perspective

12. Ethics of Visual Research in the Offline and Online World

13. A Meta-disciplinary Framework for Producing and Assessing Visual Representations

14. Advancing Visual Research: Pending Issues and Future Directions