Wereldcinema

Studiegidsnr:2400PSWWCI
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Philippe Meers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


In dit vak wordt een breed overzicht geboden van filmculturen in de wereld, die te vaak ontbreken in de klassieke (Euro-Amerikaanse) canon. Het biedt een kijk op een ruime waaier aan niet-Westerse nationale en regionale filmculturen. Belangrijke artistieke stromingen worden uitgewerkt maar ook meer populaire genres (zoals de Indiase Bollywoodfilms) komen aan bod. Telkens krijgt de student voeling met de speficieke esthetiek en de productiecontext tegen de achtergrond van de culturele, sociale en economische ontwikkelingen.
In Latijns-Amerikaanse cinema ligt de nadruk op Brazilië (van Cinema Nôvo tot de renaissance in de jaren negentig) en Mexico (hedendaagse cinema). Voor de Afrikaanse cinema gaat de aandacht vooral uit naar Egypte en Senegal. In het Midden-Oosten ligt de focus op Iraanse cinema. Voor Azië staan Japan, China, Hong-Kong, Taiwan en Zuid-Korea in de kijker.
Naast dit overzicht biedt het vak ook een kritische reflectie over de klassieke driedeling tussen Hollywood, Europese cinema en wereldcinema en de bijhorende concepten (derde cinema, derdewereld cinema, etc). Thema’s zoals diaspora, gender, postkoloniale verhoudingen, religie en nationale identiteit, film en sociale verandering komen uitgebreid aan bod.