Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene relativiteitstheorie

Studiegidsnr:2400WETGRE
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hans Van Haevermaet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We starten met een overzicht van speciale relativiteitstheorie, waarna tensor calculus geintroduceerd zal worden. Daarna leren we wat manifolds (variëteiten) zijn en bestuderen we hoe we in gekromde ruimtetijden kunnen werken. Dit alles leidt dan tot het introduceren van Einstein's vergelijkingen. Uiteindelijk zullen we dan kijken welke oplossingen er bestaan van deze vergelijkingen, en zien we hoe we zwarte gaten kunnen beschrijven. Verder leren we hoe gravitatiegolven tot stand komen, en als laatste bekijken we enkele gevolgen voor de cosmologie van het heelal.

De cursus volgt voornamelijk de inhoud van het boek: Spacetime and Geometry, An Introduction to General Relativity van Sean Carroll.