Inleiding relativiteitstheorie & elementaire deeltjes

Studiegidsnr:2400WETIRE
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Pierre Van Mechelen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak start met een overzicht van de problemen die Einstein er toe brachten om zijn revolutionaire postulaten op te stellen.  Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van deze postulaten, i.h.b. voor de ruimte-tijdmeetkunde, causaliteit en mechanica.  In het deel over deeltjesfysica starten we met een bespreking van de interactie van deeltjes met materie en passen we dit meteen toe op deeltjesversnellers en deeltjesdetectoren.  Na de beschrijving van botsingen tussen elementaire deeltjes geven we een overzicht van de fundamentele deeltjes en hun interacties.

 

De cursus omvat de volgende hoofdstukken:

  • Einsteins postulaten;
  • Ruimte-tijdmeetkunde; Causaliteit;
  • Relativistische mechanica;
  • Interactie van deeltjes met materie
  • Deeltjesversnellers en detectoren;
  • Deeltjesbotsingen;
  • Fundamentele deeltjes en interacties.