Vaardigheden in experimentgebaseerd fysicaonderwijs

Studiegidsnr:2400WETVEF
Vakgebied:Fysica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:90
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joris Dirckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de lessen snijden we heel uiteenlopende facetten aan om goed voorbereid te zijn op zelfstandig opzetten en uitvoeren van goed doordachte en succesvolle demonstraties. De aanpak van de cursus evolueert doorheen de lessen van een eerder “klassieke” lesmethode (theoretische uitleg en klassieke practica) naar opleidingstechnieken waarbij je steeds zelfstandiger en in groepsverband de materie aanleert en verwerkt.

2019-2020 is een bijzonder academiejaar: het eerste jaar ooit waarin een speciale master wordt ingericht die gewijd is aan fysica onderwijs. Dit betekent dat we ook samen zullen leren hoe we deze master best aanpakken. In de cursus staat een schatting van de tijd die de verschillende onderwerpen in beslag zullen nemen, maar en cours de route zullen we ondervinden hoe dit tijdschema werkt, en zullen we waar nodig bijsturen. Jullie zijn de pioniersgeneratie van de EDUMA, en jullie input zal dan ook waardevol zijn om ieder jaar de cursus en het vak verder te verbeteren en uit te bouwen.

Het tentatieve schema voor de planning van de lessen vind je in de cursustekst.

Gedurende een drietal weken herhalen we het gebruik van de oscilloscoop en de principes van digitaal meten. Vervolgens besteden we aandacht aan systematische fouten en andere tekortkomingen die in een experiment kunnen sluipen. Dan overlopen we de belangrijkste producenten van didactisch materiaal, en bekijken we enkele toestellen in detail. We besteden daarbij ook aandacht aan de nieuwe methoden om via digitaal meten gegevens te bekomen en fysische fenomenen te verduidelijken. Tijdens opdracht-dagen maak je kennis met demonstraties voor groot publiek en met begeleiden van een groep jongeren bij het uitvoeren van experimenten.  Een gastdocent verzorgt enkele lessen over experimenten opzetten met alledaagse gebruiksvoorwerpen en heel beperkt budget. Vervolgens doorlopen we het elektromagnetisme aan de hand van een hele reeks demonstraties, en daarna ga je zelf aan de slag om enkele delen uit lessen te geven gestoffeerd met zelf opgezette demonstraties over een onderwerp van je keuze. Via video-analyse en peer evaluatie bespreken we samen de prestaties. We besteden speciale aandacht aan pretpark-fysica, en we gaan op velduitsap om deze leermethode toe te passen. Als de middelen het toelaten gaan we tenslotte naar een wetenschapsmuseum in Parijs om professionele wetenschapsdemonstratoren aan het werk te zien.  

Zoals voor ieder vak moet je rekenen dat je per contactuur ongeveer twee uur eigen werk hebt (voorbereiding, opzoekingswerk, portfoliowerk e.d.). De gewone lessen/practica worden georganiseerd in blokken van 4 uur, in principe op een vaste dag, speciale activiteiten (wetenschapsmuseum, Kinderuniversiteit, schoolbezoek, pretparkfysica) worden gepland in onderling overleg met de docent.