Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Strategisch Human Resource Development

Studiegidsnr:2500FSWHRD
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:10
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Kyndt
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Wat kan een organisatie doen om het talent van werknemers maximaal te ontwikkelen en te laten ontplooien? Welke mogelijkheden zijn er voor individuen om -in het kader van hun professionele ontwikkeling- een loopbaan effectief te managen? Dit opleidingsonderdeel beoogt een antwoord te geven op deze pertinente vragen door een selectie van zowel meer traditionele als meer recente topics binnen strategisch HRD aan bod te laten komen.

In een eerste deel wordt het domein van strategisch HRD afgebakend binnen het bredere veld van Human Resource Management en wordt aandacht besteed aan de noodzaak tot een HRD beleid binnen zowel de bredere meso-economische context (bijvoorbeeld, als reactie op de snelle evolutie van bepaalde bedrijfstakken) als de context van de individuele werknemer (bijvoorbeeld, met het oog op hun duurzame inzetbaarheid).

Vervolgens komen HRD interventies aan bod zoals Ontwikkelingsgerichte assessment centers, 360 graden feedback, Coaching en Mentoring, Leiderschapsontwikkeling, Loopbaanmanagement en Talent management. De rode draad bij het behandelen van deze topics is telkens het (leren) kritisch evalueren van HRD praktijken op grond van de beschikbare wetenschappelijke evidentie omtrent hun effectiviteit als organizationele of persoonlijke interventies. Daarnaast wordt binnen concrete organisatiecontexten afgetoetst op welke manier HRD interventies in de praktijk worden vormgegeven en welke adviezen hier vanuit de theorie kunnen worden voor geformuleerd.