Politieke marketing

Studiegidsnr:2500PSWPOM
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Philippe De Vries

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Politieke marketing is een multidisciplinair onderzoeksdomein waarin theorieën en inzichten vanuit marketing, politieke wetenschappen, psychologie en strategisch communicatie worden toegepast op politieke cases. Politieke campagnes bevatten steeds meer elementen die hun oorsprong vinden in commerciële marketing, zoals: imago, positionering, targeting en branding. Een tendens naar politieke systemen in verregaande mate gedreven door marketingstrategieën wordt daarbij verondersteld. De individuele stemkeuze blijkt niet langer een loutere kwestie van ideologische overtuiging of gewoonte . Tijdens de hoorcolleges gaan we op zoek naar de validiteit van deze veronderstellingen en confronteren we theoretische inzichten vanuit politieke wetenschappen, communicatiewetenschappen, psychologie en marketing. De cursus benadert het veld van de politieke marketing tegen de achtergrond van strategische politieke communicatie, professionalisering en personalisering van de politiek. Ook over ethische vragen - die veelvuldig aan de orde komen bij politieke marketing applicaties- wordt serieus gereflecteerd. Leiden deze marketing gestuurde evoluties tot een verarming van de politiek of kan politieke marketing net een oplossing bieden voor de zogenaamde verkleutering van de politiek. Deze cursus heeft een sterke internationale focus. Zowel de behandelde literatuur als de onderzochte cases hebben een sterke Angelsaksische invalshoek.