Masterproef informatica met inbegrip van stage: Software Engineering

Studiegidsnr:2502WETMAP
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Toon Calders
Kris Laukens
Chris Blondia
Serge Demeyer
Floris Geerts
Benny Van Houdt
Bart Goethals
Hans Vangheluwe
Steven Latré
Jeroen Famaey
Guillermo Perez

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *