Seminarie algebraïsche meetkunde

Studiegidsnr:2600WETSAM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Omdat dit een keuze mastervak is kan de inhoud aangepast worden aan de wensen van de studenten. Dit zullen we bij de aanvang afspreken.

Zoniet is dit de default-inhoud voor dit academie jaar:

Alexandre Grothendieck veroorzaakte, samen met de groep studenten rond hem, in de jaren 60 een revolutie in the algebraische meetkunde. Aan de hand van de biografie door Philippe Douroux "Alexandre Grothendieck, sur les traces du dernier genie des mathematiques" zullen we enkele van zijn  belangrijkste bijdragen schetsen, zoals zijn 'dessins d'enfant' die toelaten om greep te krijgen op de absolute Galois groep en zijn topos theorie die zeer recent door Alain Connes gebruikt wordt (zijn 'arithmetische site') om de Riemann hypothese trachten op te lossen.