Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Seminar Homological Algebra

Studiegidsnr:2600WETSHA
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wendy Lowen
Julia Ramos González

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Een aantal thema’s uit de homologe algebra worden aan de studenten aangeboden om er een diepgaande bibliografische studie van uit te voeren. Mogelijke onderwerpen uit verschillende contexten (topologische, algebraïsche of meetkundige) zijn, bijvoorbeeld, getrianguleerde en afgeleide categorieën, verschillende (co)homologie theorieën, Grothendieck categorieën en topos theorie, …