Simpele groepen

Studiegidsnr:2600WETSIG
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Le Bruyn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Omdat dit een keuze mastervak is kan de inhoud aangepast worden aan de wensen van de studenten. Dit zullen we bij de aanvang afspreken.

 

Zoniet is dit de default-inhoud voor dit academie jaar:

 

John H. Conway construeerde enkele nieuwe sporadische groepen uit het 24-dimensionale Leech lattice, en ontdekte samen met Simon Norton 'monstrous moonshine', een verrassende connectie tussen getaltheorie en het Monster, de grootste sporadische simpele groep. Aan de hand van het boek van Siobhan Roberts "Genius at play - the curious mind of John Horton Conway" zullen we deze bijdragen van Conway tot de theorie van simpele groepen schetsen, alsook enkele andere van zijn wiskundige vondsten.