Seminarie Analyse en Meetkunde II

Studiegidsnr:2600WETSMA
Vakgebied:Wiskunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sonja Hohloch

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  1. De namen "Seminarie Analyse en Meetkunde I" en "Seminarie Analyse en Meetkunde II" suggereren een volgorde DIE NIET BESTAAT! Beide vakken kunnen onafhankelijk van elkaar worden opgenomen. "Seminarie Analyse en Meetkunde I" vindt in ONEVEN jaren plaats, "Seminarie Analyse en Meetkunde II" in EVEN jaren.
  2. Omdat er elk jaar andere onderzoekers worden uitgenodigd om voordrachten te geven, verandert de inhoud van dit vak elk jaar. De actuele sprekerlijst en de sprekerlijsten van de vorige jaren vindt men op de webpagina van het seminarie (Sonja Hohloch's webpage --> private webpage --> Seminars --> Analysis & Geometry seminar).
  3. De voordrachten van de onderzoekers zijn gemotiveerd door hun onderzoeksgebieden, d.w.z. verspreid over stochasieke analyse, analyse, gewone en partiële differentiaalvergelijkingen, dynamische systemen and differentiaalmeetkunde.
  4. Criterium voor studiepunten/cijfer voor studenten: één voordracht geven. Preciezer: studenten in Master1 spreken een zinvol onderwerp in een van de boven vermelde gebieden af en geven een 30-60min presentatie hierover. Studenten in Master2 kunnen/zouden een voordracht over het onderwerp van hun masterproefschrift geven (= goede voorbereiding met feedback voor de "masterpresentatie" op het eind van het 2de masterjaar!).