Seminarie vakkennis wiskunde

Studiegidsnr:2600WETSVW
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stijn Symens
David Eelbode

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak zullen we inhoudelijk werken rond 4 modules, die gebaseerd zijn op de hoofdrubrieken in het leerplan aso (vvkso): 

1. Analyse

2. Meetkunde

3. Lineaire algebra (incl. complexe getallen)

4. Kansrekenen, statistiek en combinatoriek. 

Voor elk van die modules voorzien we telkens nieuwe theoretische informatie (verdieping), oefeningen die de studenten moeten oplossen en een lijst van topics waaruit studenten een keuze kunnen maken om dan in de loop van het jaar zelf een aantal lessen te geven aan hun medestudenten. 

Onderwerpen die zullen behandeld worden in de loop van het jaar zijn: 

- de rol van pathologische functies in de calculus (zie hieronder voor meer info)

- projectieve meetkunde

- ruimtemeetkunde en transformaties

Bijvoorbeeld: in de module Analyse zullen we het hebben over het feit dat veel stellingen (zoals in de calculus) implicaties van de vorm A => B zijn. Dit laat dan ruimte om te onderzoeken of de omgekeerde implicatie waar is, dan wel of er een tegenvoorbeeld bestaat. Ook kan dit gebruikt worden om de voorwaarden te relaxeren zodat er wel een omgekeerde implicatie wordt bekomen. Vertrekkende van de middelwaardestelling kan men het dan bijvoorbeeld hebben over de Conway base-13-functie, of vertrekkende van het verband tussen afleidbaarheid en continuïteit kan men het monster van Weierstrass bestuderen. 

Oefeningensessies zullen een combinatie zijn van uitgewerkte voorbeelden (door de docenten), en opgaven die de studenten (al dan niet in groep) dienen uit te werken. 

Bij het geven van de seminaries (door de studenten) zal er voornamelijk aandacht besteed worden aan het gebruik van de juiste notaties, het hanteren van de correcte terminologie en het noteren aan bord (handschrift + gebruik van bordschema's). Dit deel zien we als een mogelijkheid tot verbreding, omdat studenten via deze presentaties in contact komen met een aantal onderwerpen per module.