Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef Fundamentele Wiskunde met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2601WETMAP
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *