Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproefseminarie sociologie

Studiegidsnr:2700PSWSOC
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Van de Velde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het masterproefseminarie vult de persoonlijke begeleiding van de promotor bij het schrijven van een masterproef aan. 

Tijdens het seminarie oefenen we een aantal academische vaardigheden in, zoals het academisch schrijven en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast oefenen we ook op professionele vaardigheden, zoals presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden, (peer)feedback en zelfstandig werken. 

Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht.

Bovendien geeft het seminarie de studenten de kans om ervaringen en frustraties met elkaar uit te wisselen en elkaar te helpen op een meer informele manier.