Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Werkcollege 'ICT en sociaal Werk'

Studiegidsnr:2700PSWWCI
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Steyaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het werkcollege 'ict en sociaal werk' bestaat uit een aantal inleidende hoorcolleges en een individuele taak. Deze opdrachten worden op het einde van de collegereeks gepresenteerd.

De inleidende werkcolleges gaan in op de betekenis van digitalisering van de leefwereld en een aantal consequenties die dit heeft voor sociaal werk. Daartoe behoren de thema's digitale kloof, technologie en sociale netwerken, ict en hulpverlening, computers en eigentijds verantwoorden.