Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integrated case

Course Code :2701GENRVK
Study domain:Rehabilitation Sciences
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:16
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Faculty decision based on student file
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Nick Gebruers
Ulrike Van Daele
Hanne Verbelen
Joke De Pauw
Tinne Van Aggelpoel
Sebastiaan Naessens
Lore Wyers
Timia Van Soom
David Schieffelers
Rob Vanderstraeten
Noraly Vanden Dorpe
Renata Fanfa Loureiro Chaves
Lauren De Cock

3. Course contents *

A clinical case will be provided and a group of students will collaborate on the preparation of an integrated treatment protocol.

The final product is max 15 p. Additional information can be provided by a portfolio.