Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Anatomy 4: dissections

Studiegidsnr:2705GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wilhelm Mistiaen
Leen Uyttebroek
Leen Uyttebroek
Hanne Verbelen
Roel Claes
Patty Felix
Timia Van Soom

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Tijdens de verplichte werksessies krijgt de student de kans om hand-on inzicht te verwerven in de verschillende anatomische regio's. Hiervoor dient de student zich voor te bereiden d.m.v. beschikbare leerpaden. De werksessies zullen bestaan uit een demonstratie, preparaten, modellen en plastinaten.
  • Tijdens de casuïstiek zal de student in groep werken aan een probleem. Hij/zij zal deze moeten oplossen en aan zijn/haar peers moeten presenteren.