Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Physical applications and complementary therapy's

Course Code :2706GENRVK
Study domain:Rehabilitation Sciences
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:32
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Faculty decision based on student file
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Jill Meirte
Nathalie Roussel
Patrick De Bock
Stefan Deckx

3. Course contents *

Electrophysical agents  (pain decreasing currents, transcutaneous electric nerve stimulation, microcurrent, muscle stimulating currents, utrasound, shockwave, ...)

Complementary Therapies

Evidence Based Electrotherapy

Evidence Based Electrotherapy within Movant Research

Wearables, e-health and innovations within Physical therapy