Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Physiotherapy in internal diseases

Course Code :2708GENRVK
Study domain:Rehabilitation Sciences
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:50
Credits:5
Study load (hours):140
Contract restrictions: Faculty decision based on student file
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Nick Gebruers
Eric van Breda
Hanne Verbelen
Jill Meirte
Timia Van Soom

3. Course contents *

  • Oncological treatment: what does a PT needs to know
  • Oncological rehabilitation
  • Edema treatment
  • treatment of scars & burns