Stage Politieke Communicatie

Studiegidsnr:2800FSWSPC
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Malliet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *