Seminarie Politieke Consulting

Studiegidsnr:2800PSWPOC
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Philippe De Vries

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Politieke marketing is traditioneel het onderzoeksdomein waaronder ook politieke consulting een plaats vindt. Een bundeling van toepassingen, visies en strategieën die sterk gestuurd wordt vanuit strategische communicatie. Politieke consulting wordt echter vaak gereduceerd tot de inbreng van een beperkte schare adviseurs van ministers en andere topmandatarissen. Hoewel deze nauwe  interpretatie zeker de meest zichtbare politieke consultants aanduidt, negeert ze tegelijkertijd een overgrote meerderheid aan adviseurs en achterliggend onderzoek. Ze spelen evenwel vaak een even cruciale rol.
 

In het seminarie is er in een eerste luik aandacht voor de theoretisch en wetenschappelijke achtergrond van politieke consulting. Vanuit deze theoretische invalshoek wordt in een tweede luik van het seminarie een beperkt politiek marktonderzoek opgezet en uitgevoerd. In dit onderzoek worden kiezer-attitudes ten opzichte van bepaalde maatschappelijk relevante topics gemeten en geanalyseerd. In een derde en laatste luik van het seminarie wordt de student uitgedaagd om op basis van de theoretische achtergrond en de achterhaalde resultaten een politiek advies te formuleren, te beargumenteren en te presenteren. 

 
Studenten maken op deze manier dan ook uitgebreid kennis met de verschillende facetten van politieke consulting.