Seminarie Politieke Psychologie

Studiegidsnr:2800PSWPOP
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christ'l De Landtsheer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het seminarie Politieke Psychologie concentreert zich op het thema propaganda. Dit thema biedt ruim aanknopingspunten met andere deelgebieden van politieke psychologie (politieke actie, politiek conflict, politieke retoriek, internationale relaties, persoonlijkheid en politiek,...). Het seminarie bestaat uit een literatuurgedeelte en een practicumdeel.

In het literatuurgedeelte wordt uitvoerig aandacht besteed aan propagandatechnieken in modern én in historisch perspectief (en aan de uitgebreide literatuur daarover). Dit gebeurt met als leidraad de onderwerpen uit het handboek Strategic Political Communication. Studenten bereiden voor elke bijeenkomst (duur 1,5 uur) een hoofdstuk voor. Iedere bijeenkomst vangt aan met een presentatie van een of meer studenten over een actueel thema gerelateerd aan het verplichte hoofdstuk. Per student wordt één extra wetenschappelijk artikel of boek hierover gebruikt.

Het tweede gedeelte bestaat uit een onderzoekspracticum dat volledig gewijd is aan eigen onderzoek van de studenten. Je schrijft een eigen  (onderzoeks)paper over een zelfgekozen politieke psychologie of propaganda- onderwerp. In de bijeenkomsten (telkens 1,5 uur) zet je de verschillende stappen die nodig zijn om tot een paper te komen. Zo leer je om zelfstandig actuele en historische cases van politieke psychologie en propaganda te onderzoeken. Studenten leren ook om kritisch om te gaan met literatuur en hoe een boekbespreking te maken.

Het seminarie is verwant aan de cursus ‘political psychology’ en het seminar "methods in political psychology". In de cursus die internationaal gericht is, staan de psychologische dimensies van politiek centraal. Studenten worden tijdens het seminar aangemoedigd om hun verbeelding te gebruiken over de politieke implicaties van de theoretische inzichten vanuit de politieke psychologie (en de lezingen).