Seminarie Publieke Opinie

Studiegidsnr:2800PSWPUO
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Thijssen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit seminarie gaat elk jaar in op een ander thema maar een rode draad is de link tussen publieke opinie en gedrag. Verschillende groepen van studenten bekijken een fenomeen vanuit complementaire invalshoeken. In principe moeten studenten weinig tijd stoppen in de dataverzameling zodat ze zich vooral kunnen buigen over de hypothesevorming en –toetsing. Het seminarie neemt de vorm aan van een wetenschappelijke stage in de zin dat de groepjes dagdagelijks begeleid worden door doctoraatsonderzoekers die ook zelf met aanverwante thematieken bezig zijn. In academiejaar 2015-2016 gingen we bijvoorbeeld in op de thematiek van de substantieve en de descriptieve vertegenwoordiging. In tegenstelling tot het gros van het bestaande onderzoek gaven we daarbij meer aandacht aan de vraagzijde dan aan de aanbodzijde. In welke mate verdedigen politici de politieke belangen van hun kiezers? In welke mate stemmen kiezers voor vertegenwoordigers die op hen lijken? De verschillende groepen zochten naar adequate antwoorden op deze vragen aan de hand van kiezersdata (Partirep) en data voor de verkiezingskandidaten (UA-DeMorgen) voor de verkiezingen van 2014. In 2016-2017 zullen we ons buigen over de solidariteitsclaims in de partijprogramma’s van de Vlaamse en Waalse partijen en in welke mate ze congruent zijn met de preferenties van de kiezers.