Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Seminarie Journalistiek en mediatraining

Studiegidsnr:2800PSWSJM
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Het seminarie kan pas opgenomen worden in het studieprogramma indien de student in zijn diplomajaar van de master zit.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steve Paulussen
Isabelle Rossaert
Marc Van de Looverbosch

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit seminarie bestaat uit twee modules. Na een algemene theoretische inleiding krijgen de studenten in de module 'Journalistiek schrijven' training in het schrijven van een persbericht en journalistieke teksten. In de module 'Mediatraining' verwerven ze de basisvaardigheden voor het overbrengen van een communicatieve boodschap voor audiovisuele media.   

 

De modules worden ingevuld door docenten met praktijkervaring.