Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Seminarie Mediamanagement

Studiegidsnr:2800PSWSMM
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Het seminarie kan pas opgenomen worden in het studieprogramma indien de student in zijn diplomajaar van de master zit.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steve Paulussen
Koen Van Parijs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Mediamanagement is het beheer van het maken van, het verdelen van en het verdienen aan media-inhoud.

Studenten werken in kleine groepen een innovatief mediaproject uit in opdracht van een organisatie uit de mediasector. Ze werken rond één concrete en actuele case, die door de docenten wordt aangebracht tijdens de eerste bijeenkomst. In de voorbije jaren hebben studenten gewerkt op strategische vraagstukken, zoals een haalbaarheidsstudie naar de naamsverandering van een tijdschrift, het ontwikkelen van een toekomsttraject voor een tv magazine en het optimaliseren van een zakenmodel rond online video, en tactische vragen zoals het ontwikkelen van een social media strategie voor een dagblad en het ontwikkelen van een strategie naar het aantrekken van gebruikers bij pas afgestudeerden voor een jobboard.

De studenten doorlopen de verschillende fasen in het managen van het mediaproject: de intake bij de media-opdrachtgever, onderzoek bij stakeholders, strategische analyse en het bedenken van oplossingen om uiteindelijk te komen tot die ene oplossing die het meest relevant is voor het zakenmodel van de opdrachtgever. Studenten werken vervolgens die oplossing uit in een prototype, bijhorende planning en presentatie. In dit seminarie komt alle dimensies van mediamanagement aan bod: product en communicatie, het analytische en het creatieve, het inhoudelijke en het zakelijke. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het belang van samenwerken, leiding geven, tussentijds rapporteren en presenteren. 

Doorheen het seminarie worden studenten begeleid door de docent, Steve Paulussen, en praktijkdocent Koen Van Parijs.