Seminarie Media en Politiek

Studiegidsnr:2800PSWSMP
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefaan Walgrave
Karolin Soontjens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het Seminarie Media en Politiek wordt telkens een ander onderwerp uit het brede veld van media en politiek systematisch en diepgaand aangepakt en uitgewerkt. De studenten worden ofwel betrokken bij een lopend onderzoeksproject ofwel gaat het om een intensieve literatuurstudie rond een specifiek onderwerp. De onderwerpen variëren van jaar tot jaar en sluiten aan bij het hoorcollege Media en Politiek waarin de politieke-impactsvraag van de media centraal staat. De diversiteit aan onderwerpen die momenteel in de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) aan de orde zijn, garandeert een jaarlijkse onderzoeksgerichte invulling.