Seminarie Webcommunicatie

Studiegidsnr:2800PSWSNI
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Het seminarie kan pas opgenomen worden in het studieprogramma indien de student in zijn diplomajaar van de master zit.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Malliet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

DEEL 1. TECHNISCH EN VISUEEL

 • Ontwerp en ontwikkeling van een website, gebruik makende van HTML, CSS en eventueel Javascript en PHP, eventueel binnen de omgeving van Wordpress.
 • Begrijpen van de onderliggende navigatiestructuur van een web pagina.
 • Visuele stilering naar vorm, kleur en lettertype.
 • Uitwerken van tekstuele en audiovisuele communicatie naar een doelgroep

Opdrachten

 • Studenten ontwikkelen ofwel individueel een persoonlijke pagina, ofwel in groep een pagina voor een bedrijf/organisatie. Deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • minstens 3 deelpagina's binnen een eenvormige visuele stijl, met een duidelijke navigatiestructuur
  • uit de (audio)visuele en tekstuele informatie blijkt een duidelijke communicatieve strategie naar een doelgroep 
  • code geeft blijk van inzicht in de essentie van  HTML en CSS, zoals behandeld in de les en in de handbooeken.
 • Kleinere wekelijkse opdrachten: kleurstudies in CSS, horizontale positionering in CSS, mockups in Photoshop, analyse van bestaande websites.

 

DEEL 2. COMMUNICATIEF

 • Uitvoeren van een usability test.
 • Schrijven voor web.
 • Een online communicatie plan opmaken, met toetsbare strategische doelen (metrics) 
 • Social Media Management: doordachte keuze van platformen en een onderbouwde gebruikersstrategie.
 • Analyse van webverkeer via Google Analytics
 • Search Engine Optimization (SEO)

Opdracht

Studenten ontwikkelen, in groepen van 2-3 personen een communicatieplan voor een opdrachtgever uit het werkveld. Het gaat om een opdrachtgever die wel een eigen site heeft, maar nog geen doordacht uitgewerkt communicatieplan. Dit plan bestaat uit:

 • een reeks persona's die de doelgroep weerspiegelen.
 • een analyse van de sociale media platformen die voor deze opdrachtgever nuttig en belangrijk kunnen zijn
 • een gedragscode die de medewerkers moeten hanteren op deze sociale mediaplatformen.
 • Een analyse van het huidige webverkeer van en naar de website via Google Analytics of een vergelijkbare tool
 • Een doorlichting van de website naar SEO, met formulering van concrete richtlijnen naar verbetering
 • de resultaten van een usability test bij 5 testpersonen, met formulering van concrete richtlijnen naar verbetering