Seminarie Scenarioschrijven film en multimedia

Studiegidsnr:2800PSWSSF
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick Cattrysse
Ilse Somers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studenten leren hier een idee voor een audiovisuele of multimediale productie (fictie of non-fictie) via intensieve schrijfoefeningen in verschillende stappen -van synopsis tot een scenario - uitwerken. Centraal daarbij staan: problemen bij het visualiseren, de constructie van het verhaal, het gepast gebruik van dramatische componenten, de plotontwikkeling, de karakterontwikkeling bij de personages, technieken voor spanningsopbouw, en het schrijven van dialogen. Het gaat niet erom een afgewerkt product te produceren, maar wel om het verwerven van inzicht in het functioneren van narratieve procédés en ook inzicht in de eigen schrijfcapaciteiten van de student.