Seminarie Visuele studies

Studiegidsnr:2800PSWSVS
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid seminarie visuele studies. De student wordt pas toegelaten tot het seminarie als hij het vak Visuele sociologie en antropologie mee opneemt in zijn studieprogramma.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Luc Pauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit seminarie sluit aan bij de cursus ‘Visuele Sociologie en Antropologie’. Via een aantal praktische oefeningen en visuele opdrachten worden de voornaamste methoden van de visuele sociale wetenschap in praktijk gebracht, maar er wordt ook ruimer inzicht verworven in de communicatieve en expressieve potentieel van beelden .

 •  

  1.Visuele auto-etnografie:  ‘One Day in 24 Images’ (individueel)

  2.De Verbeelding van Stedelijke Processen en Abstracte Concepten (individueel)

  3.Retrospectieve ‘Repeat-photography’ (individueel)

  4.Fotoredactie oefeningen (indviduele en groepsopdracht)

  5.‘Street Photography’ (individueel)

  6.De Foto Roman (groepsopdracht)

  7.Eindopdracht: Visueel Essay (individueel)

Er wordt geen fotografische expertise voorondersteld bij de studenten. Via een geleidelijk aan opgebouwd en goed doordacht onderzoeksopzet kunnen zeer waardevolle aspecten van de samenleving visueel ontsloten worden met een eenvoudige digitale camera. Meer gevorderde studenten krijgen evenwel de mogelijkheid om meer expressieve paden te bewandelen.