Masterproef partim I: methodologische seminaries

Studiegidsnr:2900ASEMAA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ellen Vandervieren
Katrien Cuyvers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *