Masterproef partim I: methodologische seminaries

Studiegidsnr:2900ASEMAA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ellen Vandervieren
Annick De Vylder
Katrien Cuyvers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Seminarie 1: oriënteren en richten

 • Zoeken in databanken
 • Probleemstelling: het belang van structuur
 • Theoretisch kader
 • Afbakenen van het onderzoeksonderwerp: wie-wat-context
 • Basishouding als onderzoeker
 • Ethiek bij wetenschappelijk onderzoek
 • Kwaliteitszorg bij oriënteren en richten

Seminarie 2: plannen en ontwerpen

 • Onderzoeksdoel-onderzoeksvragen-afstemming in het onderzoeksopzet
 • Hypotheses/verwachtingen
 • Dataverzameling
 • Steekproeftrekking
 • Onderzoeksmethoden: kwalitatief/kwantitatief/mixed method
 • Kwaliteitszorg bij het plannen en ontwerpen van onderzoek

Seminarie 3: verzamelen en analyseren van kwalitatief onderzoek

 • Kwalitatieve onderzoekstechnieken
 • Ontwikkelen/gebruik van kwalitatieve onderzoeksinstrumenten
 • Kwalitatieve data-analyse
 • Werken met kwalitatieve analyse-software
 • Kwaliteitszorg bij het verzamelen en analyseren van kwalitatieve data

Seminarie 4: verzamelen en analyseren van van kwantitatieve data

 • Kwantitatieve onderzoekstechnieken
 • Ontwikkelen/gebruik van kwantitatieve onderzoeksinstrumenten
 • Kwantitatieve data-analyse
 • Werken met kwantitatieve analyse-software
 • Kwaliteitszorg bij het verzamelen en analyseren van kwantitatieve data

Seminarie 5: interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwalitatieve onderzoeksresultaten

 • Interpreteren van en conclusies trekken uit kwalitatieve data en onderzoeksresultaten
 • Rapporteren van kwalitatieve onderzoeksresultaten aan de hand van tabellen en figuren
 • Citaten verwerken in een kwalitatieve rapportage
 • Proces van rapporteren
 • Kwaliteitszorg bij het interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwalitatieve onderzoeksresultaten

Seminarie 6: interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwantitatieve onderzoeksresultaten

 • Interpreteren van en conclusies trekken uit kwantitatieve data en onderzoeksresultaten
 • Rapporteren van kwantitatieve onderzoeksresultaten aan de hand van tabellen en figuren
 • Resultaten correct en met de juiste indices rapporteren
 • Proces van rapporteren
 • Kwaliteitszorg bij het interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwantitatieve onderzoeksresultaten

Seminarie 7: rapporteren en presenteren

 • Schriftelijk en mondeling rapporteren van wetenschappelijk onderzoek
 • Talige aspecten bij het schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek
 • APA-normen
 • Wetenschappelijk onderzoek mondeling presenteren