Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef partim I: methodologische seminaries

Studiegidsnr:2900ASEMAA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ellen Vandervieren
Annick De Vylder
Katrien Cuyvers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Seminarie 1: oriënteren en richten

 • Zoeken in databanken
 • Probleemstelling: het belang van structuur
 • Theoretisch kader
 • Afbakenen van het onderzoeksonderwerp: wie-wat-context
 • Basishouding als onderzoeker
 • Ethiek bij wetenschappelijk onderzoek
 • Kwaliteitszorg bij oriënteren en richten

Seminarie 2: plannen en ontwerpen

 • Onderzoeksdoel-onderzoeksvragen-afstemming in het onderzoeksopzet
 • Hypotheses/verwachtingen
 • Dataverzameling
 • Steekproeftrekking
 • Onderzoeksmethoden: kwalitatief/kwantitatief/mixed method
 • Kwaliteitszorg bij het plannen en ontwerpen van onderzoek

Seminarie 3: verzamelen en analyseren van kwalitatief onderzoek

 • Kwalitatieve onderzoekstechnieken
 • Ontwikkelen/gebruik van kwalitatieve onderzoeksinstrumenten
 • Kwalitatieve data-analyse
 • Werken met kwalitatieve analyse-software
 • Kwaliteitszorg bij het verzamelen en analyseren van kwalitatieve data

Seminarie 4: verzamelen en analyseren van van kwantitatieve data

 • Kwantitatieve onderzoekstechnieken
 • Ontwikkelen/gebruik van kwantitatieve onderzoeksinstrumenten
 • Kwantitatieve data-analyse
 • Werken met kwantitatieve analyse-software
 • Kwaliteitszorg bij het verzamelen en analyseren van kwantitatieve data

Seminarie 5: interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwalitatieve onderzoeksresultaten

 • Interpreteren van en conclusies trekken uit kwalitatieve data en onderzoeksresultaten
 • Rapporteren van kwalitatieve onderzoeksresultaten aan de hand van tabellen en figuren
 • Citaten verwerken in een kwalitatieve rapportage
 • Proces van rapporteren
 • Kwaliteitszorg bij het interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwalitatieve onderzoeksresultaten

Seminarie 6: interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwantitatieve onderzoeksresultaten

 • Interpreteren van en conclusies trekken uit kwantitatieve data en onderzoeksresultaten
 • Rapporteren van kwantitatieve onderzoeksresultaten aan de hand van tabellen en figuren
 • Resultaten correct en met de juiste indices rapporteren
 • Proces van rapporteren
 • Kwaliteitszorg bij het interpreteren, conclusies trekken en rapporteren van kwantitatieve onderzoeksresultaten

Seminarie 7: rapporteren en presenteren

 • Schriftelijk en mondeling rapporteren van wetenschappelijk onderzoek
 • Talige aspecten bij het schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek
 • APA-normen
 • Wetenschappelijk onderzoek mondeling presenteren