Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef partim III: Praktijktoepassing (1ste sem + 2de sem)

Studiegidsnr:2900ASEMAH
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Annick De Vylder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de praktijktoepassing van de masterproef werken de studenten een praktijkvertaling uit voor het educatieve werkveld, gebaseerd op de resultaten van hun scriptie. Deze praktijktoepassing kan verscheidene formats aannemen; bv. uitgewerkt lesmateriaal; brochure voor leerlingen, hun ouders en/of onderwijsprofessionals; didactische wenken; draaiboek en materiaal voor professionaliseringsactiviteiten (bv. een training, een pedagogische studiedag).

Aansluitend reflecteert de student over het proces en het product en specificeert wat dit betekent voor zijn eigen ontwikkeling als onderwijsprofessional.  

Na afloop stelt de student het ontwikkelde materiaal beschikbaar op een website van de UAntwerpen zodat het toegankelijk is voor het werkveld.