Masterproef partim III: Praktijktoepassing (1ste sem)

Studiegidsnr:2900ASEMAI
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB
Annick De Vylder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de praktijktoepassing van de masterproef werken de studenten een praktijkvertaling uit voor het brede educatieve werkveld, gebaseerd op de resultaten van hun scriptie. Deze praktijktoepassing kan verscheidene formats aannemen; bv. uitgewerkt lesmateriaal, materiaal voor een navormingsactiviteit, brochure voor leerlingen, hun ouders en/of onderwijsprofessionals, didactische wenken, draaiboek en materiaal voor professionaliseringsactiviteiten (bv. een pedagogische studiedag).

Om de relevantie voor het brede educatieve werkveld te optimaliseren, toetst de student tussentijds de praktijkrelevantie af bij het werkveld (bv. stagementoren) en medestudenten.

De student stelt het eindresultaat van de praktijktoepassing voor op het Netwerkevent van de Antwerp School of Education, in het bijzijn van externe onderwijsprofessionals, en gaat daarover in dialoog met de aanwezigen. De voorstelling van het eindresultaat kan op verschillende manieren; bv. presentatie, screencast, poster.

Na afloop stelt de student de praktijktoepassing beschikbaar op de website (www.uantwerpen.be/boost-je-leer-kracht), zodat het toegankelijk is voor iedereen. Aansluitend reflecteert de student over het proces en het product en specificeert wat dit betekent voor zijn eigen ontwikkeling als onderwijsprofessional.