Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef

Studiegidsnr:2900FSWMOW
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Eva Kyndt
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Mogelijke onderzoekstopics zijn vanaf 15 juli beschikbaar via de BB-organisatie MA&SCH OOW.

Het Masterproefcafé tijdens de eeste week van het academiejaar biedt algemene duiding bij dit opleidingsonderdeel. Het geeft de student daarnaast de kans om in gesprek te gaan met mogelijke promotoren die de aangeboden onderzoekstopics toelichten en vragen van de student beantwoorden.

Tijdens de Facultatieve Tussentijdse Presentatie met Peer Feed forward kan de student het onderzoek voorstellen en voorleggen aan een team bestaande uit een onderzoeker en enkele peers. Deelnemen kan enkel mits toelating van de promotor (zie studiewijzer voor de voorwaarden).

De student schrijft gelijktijdig in voor het opleidingsonderdeel 'Professioneel Ontwikkelen in Leergroepen' en volgt verplicht de vijf leergroepbijeenkomsten.