Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef Sociaal Werk

Studiegidsnr:2900PSWMSW
Vakgebied:Sociaal werk
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De masterproef handelt over een onderwerp dat verband houdt met één van de vakgebieden die binnen de masteropleiding aan bod komen.