Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Trainingsleer

Studiegidsnr:2903GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid trainingsleer. De student moet geslaagd zijn voor begrippen van sportkinesitherapie.
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eric van Breda
Roel Claes
Svane Goossens
Tine Ceyssens
Rudi Frankinouille
Stefan Deckx
Stef Feijen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Theorie en wetmatigheden van trainingsleer                                                                                                                        - Periodiseren en cycli tijdens trainingsplanning
- Adaptatie, Over- en ondertraining, hoogte, warmte, tijdsverschillen
- Voeding- en voedingssupplementen bij verschillende trainingsregimes
- Kracht- en plyometrische training                                                                                                                                                             - Testen en meten                                                                                                                                                                           - Sportpsychologie en coaching