Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Praktijkstages I

Studiegidsnr:3001GENHUI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:165
Studiepunten:33
Studiebelasting:924
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Roy Remmen
Paul Van Royen
Nele Michels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Reflectieve praktijkvoering die begeleid wordt door een aangestelde en opgeleide huisarts- of ziekenhuis-praktijkopleider.
Centraal staat de diepgaande integratie van opgedane kennis en inzichten in het eigen handelingskader. (cfr. algemene informatie over de opleiding: onderwijsvisie).